Blog Archives

Call for Paper nr. 2 2016

Babylon søker for sitt nr.21-2016 artikler om alle tema som omhandler samtidens Midtøsten. Babylon er det ledende vitenskapelige tidsskriftet på samtidens Midtøsten i de nordiske landene og ønsker å fange opp og publisere ny forskning innenfor en rekke ulike tema. … Continue reading

Image | Posted on by | Leave a comment

Babylon 1-2 2015 er trykket og sendt i posten til abonnenter

Image | Posted on by | Leave a comment