Skrive for Babylon?

Tidsskriftet Babylon er Nordens ledende vitenskaplige tidsskrift på fagfeltet midtøstenstudier. Det kom først ut våren 2003, og har siden utgitt to solide numre i året. Bidragene blir i hovedsak publisert på skandinaviske språk, men tidsskriftet trykker i utvalgte tilfeller engelskspråklige bidrag fra ikke-skandinaviske forfattere. Tidsskriftet henter sine bidrag fra Nordens fremste forskningsmiljøer på Midtøsten.

Bidrag til tidsskriftet skal som hovedregel være skrevet på et skandinavisk språk. Unntak gjøres for personer som ikke behersker ett av disse. Fra og med 01/2009 har tidsskriftet etablert tosidig anonym ekstern fagfellevurdering. Tidsskriftet blir rangert på nivå 1 i tellekantsystemet.

Babylon kan ikke honorere bidragsytere.

Vi forutsetter at innsendte manuskripter verken er publisert tidligere eller er under vurdering av andre. Bidrag sendes til redaksjonen@tidsskriftetbabylon.com

Babylonprisen

Tidsskriftet har fra 2009-årgangen etablert Babylonprisen på NOK 5 000 kroner. Prisen tildeles beste bidrag fra ungre forsker i foregående årgang. En komité bestående av redaksjonsrådet og redaktøren står for tildelingen på vårens slippfest.

Manuskripstandard

Babylon legger vekt på formidlingskraft i språk og argumentasjon. Våre format er artikler, debattinnlegg og anmeldelser. Artikler skal inneholde 4000-4600 ord. Standard lengde på bok- og filmanmeldelser er 900 ord.

Manuskripter ønskes levert i Times 12 pkt., med 1,5 linjeavstand, og 2,5 centimeter marger. Avsnitt markeres med innrykk. Vennligst ikke bruk harde formateringer i Word, men bruk den vanlige innrykktasten for å lage disse. (Kort sagt: Ikke gjør egen layout i Word. Det gjør vi i et annet program.)

Artikler i Babylon publiseres med sluttnoter, og uten parenteshenvisninger i teksten, fotnoter eller litteraturliste. Sluttnotene skal nummereres med arabiske tall. Forfatterne anmodes om å unngå eller begrense forklarende tekst i slutt-noter. Fullstendige anvisninger om kildehenvisning er å finne på tidsskriftets nettsted, med eksempler.

Bidragsytere bes formulere en kort ingress (30–40 ord) og markere tre eller fire setninger i teksten som kan utheves i sideoppsettet. Tittelen på artikkelen skal ikke overstige 40 tegn med mellomrom. Bidragsytere bes videre legge ved informasjon om seg selv i et eget avsnitt etter følgende mal: Navn, tittel, institusjonell tilknytning, og, om ønskelig, en enkelt relevant publikasjon.

For at en bok skal være aktuell for anmeldelse i Babylon må den være publisert på et skandinavisk språk eller engelsk. Bokanmeldelser skal inneholde bokforfatter, boktittel, utgivelsesår, forlag og anmelders navn.

Filmer som skal anmeldes i tidsskriftet må være bredt tilgjengelige for et skandinavisk publikum, enten ved at de settes opp på kinoer eller kan kjøpes i butikker eller på Internett. Filmanmeldelser skal inneholde navn på regissør, filmtittel, land, år og anmelders navn.

Transkriberingsmal – arabisk til norsk

Last ned som PDF her

Kildehenvisninger

Bøker:

Maalouf, Amin: Korstogene sett fra arabernes side. Oslo: Pax forlag, 1998, s. 24.

Artikler i tidsskrifter/bøker:

Baram, Amatzia: “Neo-Tribalism in Iraq: Saddam Hussein’s Tribal Policies 1991-96”, i International Journal of Middle East Studies, vol. 29, nr. 1, 1997, s. 1-31.

Avisartikler:

Mazzetti, Mark: “Spy Agencies Say Iraq War Worsens Terrorism Threat”, i The New York Times, New York, 23. september 2001.

Internett:

“Iraq: Building a New Security Structure”, International Crisis Group. Middle East Report No 20, 23. desember 2003, http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?1=1&id=2433 (04.03.2010)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s