Redaksjonsrådet

Nils A. Butenschøn

Direktør ved Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo.

Berit Thorbjørnsrud

Førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo.

Bjørn Olav Utvik

Professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo.

Knut S. Vikør

Professor ved Historisk institutt, Universitetet i Bergen, og daglig leder for Senter for Midtausten- og islamske studiar ved samme universitet.

Anne Stenersen

Seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Brynjar Lia

Professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitet i Oslo.

Jørgen Jensehaugen

Førsteamanuensis ved avdeling for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer.

Joakim Parslow

Førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitet i Oslo.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s