Om tidsskriftet Babylon

Babylon – Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier er Nordens ledende vitenskapelige tidsskrift om samtidens Midtøsten. Tidsskriftet publiserer akademiske artikler, bokessay og anmeldelser innenfor fagfeltet. Bidragene er i hovedsak skrevet på skandinaviske språk, men Babylon trykker i utvalgte tilfeller engelskspråklige bidrag fra ikke-skandinaviske forfattere.

Fra og med 01/2009 har Babylon etablert tosidig anonym ekstern fagfellevurdering, og er nå et nivå 1-tidsskrift i tellekantsystemet. Redaksjonen engasjerer fagfeller fra de nordiske forskningsmiljøene etter behov. Dette innebærer at medlemmer av redaksjonen ikke fungerer som fagfeller.

Tidsskriftet kom først ut våren 2003, og har siden utgitt to solide numre i året. Hvert nummer inneholder en seksjon som bringer aktuell forskning på et gitt tema, og derigjennom belyser dette fra ulike vinkler og fagperspektiver. Tidsskriftet henter sine bidrag fra Nordens fremste forskningsmiljøer på Midtøsten og Nord-Afrika. Samtidig legger redaksjonen stor vekt på at innholdet skal være tilgjengelig og engasjerende i form og innhold

Babylon leses av forskere, studenter, journalister og andre som arbeider med, eller er interessert i, Midtøsten. Babylon er representert i de fleste av landets ledende fag- og institusjonsbibliotek. Tidsskriftet distribueres også via privat abonnement, ledende bokhandlere og Narvesens distribusjonssentral, Interpress.

Tidsskriftet er organisert som en uavhengig forening tilknyttet Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo, og er medlem av Norsk tidsskriftforening. Utgivelsene er støttet av institusjonen Fritt Ord. Babylon er politisk, ideologisk og religiøst uavhengig. Både redaksjon og redakssjonsråd arbeider uten økonomisk godtgjørelse. Tidsskriftet honorerer ikke bidragsytere.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s