Call for Paper nr. 1, 2017

CALL FOR PAPERS

Babylon søker for sitt nr. 1 – 2017 artikler om alle tema som omhandler samtidens Midtøsten. Babylon er det ledende vitenskapelige tidsskriftet på samtidens Midtøsten i de nordiske landene og ønsker å fange opp og publisere ny forskning innenfor en rekke ulike tema. Babylon har gått bort fra temavektlegging, og sender ut en åpen invitasjon til alle Midtøsten-forskere om å sende inn sine bidrag.

Babylon vil 13. februar gå over til Open Access-publisering gjennom UiO sin portaler FRITT (https://www.journals.uio.no/). Dette gjør alle artiklene åpent tilgjengelige og søkbare i alle relevante tidsskriftdatabaser, som Google Scholar.

Innleveringsfrist for artikler: 20. februar

Innleveringsfrist for anmeldelser: 1. april

Bidrag sendes til: artikler@tidsskriftetbabylon.com

og veiledning til manuskriptstandard finnes på http://www.tidsskriftetbabylon.com

_________________________________________________________________

Om Babylon

Babylon–Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier er det ledende vitenskapelige tidsskriftet på samtidens Midtøsten i de nordiske landene. Hvert nummer inneholder forskningsbaserte artikler som formidler analyse av ny-innsamlet empiri fra Midtøsten.  I tillegg vies en betydelig del til bok- og filmanmeldelser. Babylon er anerkjent som et tidsskrift på nivå 1. Dette betyr i praksis at akademikere som publiserer i tidsskriftet vil få publiseringspoeng etter tellekantsystemet. I denne forbindelse sendes blant annet artiklene til dobbel, anonym vurdering hos fagfeller innen det aktuelle nordiske forskningsmiljøet. Tidsskriftet er politisk, ideologisk og religiøst uavhengig, og er tilknyttet Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Det er medlem av Tidsskriftforeningen, og er støttet av institusjonen Fritt Ord. Sende inn bidrag? Bidrag til tidsskriftet kommer i dag hovedsakelig fra de nordiske forskningsmiljøene på samtidens Midtøsten. Bidragsytere forventes å kunne svare til høy akademisk standard i form av original, reflektert og levedyktig argumentasjon. Samtidig vektlegger redaksjonen at tidsskriftet skal være tilgjengelig og engasjerende i både innhold og fremstilling. Artikler som sendes inn til Babylon skal være skrevet på ett av de skandinaviske språkene, eller på engelsk for ikke-skandinaviske forfattere, og skal inneholde mellom 4 000 og 4 600 ord. Standard lengde på anmeldelser er 900 ord. Et bokessay kan være på maksimalt 3 000 ord. For nærmere veiledning til manuskriptstandard, besøk vårt nettsted http://www.tidsskriftet-babylon.com Bidrag sendes til artikler@tidsskriftetbabylon.com For å bli vurdert for utgivelse i Babylon kan ikke det innleverte bidraget ha vært publisert på et tidligere tidspunkt. Det kan heller ikke være under vurdering for utgivelse hos andre tidsskrifter eller trykte media. Bidragsytere honoreres ikke.

Babylon – Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, PB 1010 Blindern, 0315 Oslo Norge, http://www.tidsskriftetbabylon.com

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s