Babylon søker ny redaktør!

Har du lyst til å være redaktør for Nordens ledende tidsskrift for Midtøstenstudier?

Har du kjennskap og interesse for utviklingen i Midtøsten? Da vil vi gjerne at du søker på stillingen som redaktør i Babylon – Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.

Om Babylon

Babylon – Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier er det ledende vitenskapelige tidsskriftet om samtidens Midtøsten i de nordiske landene. Hvert nummer inneholder et utvalg artikler på et gitt fokusområde, og publiserer også alltid artikler med uavhengig tema. I tillegg vies en betydelig del til bok- og filmanmeldelser.

Babylon er anerkjent som et tidsskrift på nivå 1. Dette betyr i praksis at akademikere som publiserer i tidsskriftet vil få publiseringspoeng etter tellekantsystemet. I denne forbindelse sendes blant annet artiklene til dobbel, anonym vurdering hos fagfeller innen det aktuelle nordiske forskningsmiljøet. Tidsskriftet er politisk, ideologisk og religiøst uavhengig, og er tilknyttet Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo og Nordisk selskap for Midtøstenstudier. Det er medlem av Tidsskriftforeningen, og er støttet av institusjonen Fritt Ord.

Fra høsten 2016 blir også Babylon et open-access-tidsskrift, som innebærer at alle artiklene blir enkelt tilgjengelig for alle via Universitetet i Oslos tidsskrift-portal FRITT (journals.uio.no)

Arbeidsoppgaver
Som redaktør for Babylon har du muligheten til å forme den faglige retningen til Nordens ledende Midtøstentidsskrift. Redaktøren har det overordnede ansvaret for innholdet i og driften av tidsskriftet, men støtter seg også i stor grad på dyktige redaksjonsmedlemmer. Blant de viktigste oppgavene redaktøren har ansvaret for er:

  • Sørge for at det er nok skribenter til hvert nummer
  • Lese og rette artikler som blir sendt inn. Finne aktuelle fagfeller til artikler.
  • Bidra til å markedsføre Babylon og arrangementer tilknyttet tidsskriftet

 Kvalifikasjoner
Vi ser etter deg som:

  • Har studert Midtøstenstudier og/eller jobber med forskning på Midtøsten
  • Har interesse for, og gjerne erfaring fra, redaksjonelt arbeid
  • God evne til å gi konstruktiv tilbakemelding på akademiske tekster. Vi mottar manus fra både studenter og anerkjente forskere.
  • God kjennskap til samtidens Midtøsten og en oversikt over nordisk midtøstenforskning.

Stillingen er ulønnet.

Frist er 1. November.

Søknad og CV sendes til redkasjonen@tidsskriftetbabylon.no. Eventuelle spørsmål kan sendes til samme adresse.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s