Monthly Archives: August 2016

Call for Paper nr. 2 2016

Babylon søker for sitt nr.21-2016 artikler om alle tema som omhandler samtidens Midtøsten. Babylon er det ledende vitenskapelige tidsskriftet på samtidens Midtøsten i de nordiske landene og ønsker å fange opp og publisere ny forskning innenfor en rekke ulike tema. … Continue reading

Image | Posted on by | Leave a comment