Call for Paper Nr. 1 2016

Call for Papers Babylon | Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier Babylon Nr. 1-2016:

Babylon søker for sitt nr. 1-2016 artikler om alle tema som omhandler samtidens Midtøsten. Babylon er det ledende vitenskapelige tidsskriftet på samtidens Midtøsten i de nordiske landene og ønsker å fange opp og publisere ny forskning innenfor en rekke ulike tema. Vi har tidligere publisert spesifikke temautgaver, men vil nå gå bort i fra det strenge temafokuset til fordel for en åpen invitasjon til alle midtøstenforskere til å sende inn bidrag.

Babylon vil i løpet av 2016 gå over til Open Access-publisering gjennom UiO sin portal FRITT (www.journals.uio.no). Dette gjør både alle artiklene åpent tilgjengelige og gjør dem søkbare i alle relevante tidsskriftdatabaser, som Google Scholar.

Innleveringsfrist for artikler:  1. mars 2016

Innleveringsfrist for anmeldelser: 15. mars 2016 _________________________________________________________________

Om Babylon

Babylon–Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier er det ledende vitenskapelige tidsskriftet på samtidens Midtøsten i de nordiske landene. Hvert nummer inneholder forskningsbaserte artikler som formidler analyse av ny-innsamlet empiri fra Midtøsten.  I tillegg vies en betydelig del til bok- og filmanmeldelser. Babylon er anerkjent som et tidsskrift på nivå 1. Dette betyr i praksis at akademikere som publiserer i tidsskriftet vil få publiseringspoeng etter tellekantsystemet. I denne forbindelse sendes blant annet artiklene til dobbel, anonym vurdering hos fagfeller innen det aktuelle nordiske forskningsmiljøet. Tidsskriftet er politisk, ideologisk og religiøst uavhengig, og er tilknyttet Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Det er medlem av Tidsskriftforeningen, og er støttet av institusjonen Fritt Ord. Sende inn bidrag? Bidrag til tidsskriftet kommer i dag hovedsakelig fra de nordiske forskningsmiljøene på samtidens Midtøsten. Bidragsytere forventes å kunne svare til høy akademisk standard i form av original, reflektert og levedyktig argumentasjon. Samtidig vektlegger redaksjonen at tidsskriftet skal være tilgjengelig og engasjerende i både innhold og fremstilling. Artikler som sendes inn til Babylon skal være skrevet på ett av de skandinaviske språkene, eller på engelsk for ikke-skandinaviske forfattere, og skal inneholde mellom 4 000 og 4 600 ord. Standard lengde på anmeldelser er 900 ord. Et bokessay kan være på maksimalt 3 000 ord. For nærmere veiledning til manuskriptstandard, besøk vårt nettsted http://www.tidsskriftet-babylon.com Bidrag sendes til artikler@tidsskriftetbabylon.com For å bli vurdert for utgivelse i Babylon kan ikke det innleverte bidraget ha vært publisert på et tidligere tidspunkt. Det kan heller ikke være under vurdering for utgivelse hos andre tidsskrifter eller trykte media. Bidragsytere honoreres ikke.

Babylon – Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, PB 1010 Blindern, 0315 Oslo Norge, http://www.tidsskriftetbabylon.com

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s