CALL FOR PAPERS Babylon 2015

Innleveringsfrist for artikler: 1. september 2015                                                                    Innleveringsfrist for anmeldelser: 1. oktober 2015

Babylon søker artikler om alle tema som omhandler samtidens Midtøsten. Babylon er det ledende vitenskapelige tidsskriftet på samtidens Midtøsten i de nordiske landene og ønsker å fange opp og publisere ny forskning innenfor en rekke ulike tema. Vi har tidligere publisert spesifikke temautgaver, men vil nå gå bort i fra det strenge temafokuset til fordel for en åpen invitasjon til alle midtøstenforskere til å sende inn bidrag.

I tillegg til et bredt spekter av ulike artikler vil Babylon ha en fokus-seksjon som omhandler stormaktenes roller i Midtøsten, bredt forstått. Dette inkluderer både artikler om hvordan land utenfor Midtøsten involverer seg i regionen, eller regionale stormakter, som Egypt eller Saudi-Arabia, sine roller.

Hele Call for papers kan du lese her: call for papers_2 2015 (2)

Redaksjonen

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s