Call for papers nr 1. 2015

Godt nytt år!

Fristen for artikler til neste nummer av Babylon nærmer seg. Neste tema er Minoriteter i Midtøsten, men vi er som alltid gledelig imot artikler både på og utenfor tema.

CALL FOR PAPERS
Innleveringsfrist for artikler: 1. februar 2015
Innleveringsfrist for anmeldelser: 1. mars 2015
 
Babylon 1. 2015 skal handle om minoriteter i Midtøsten.
 
Land i Midtøsten omtales ofte som homogene samfunn. Synet på Midtøsten som «den arabiske verden» befolket av muslimske
arabere dekker over den viktige rollen til ulike etniske og religiøse minoriteter. I Libanon og Egypt utgjør kristne en stor del av befolkningen. Kurdere bor i både Syria, Irak og Tyrkia. Jødiske miljøer finnes fortsatt i flere arabiske land, og Israel har både en palestinsk minoritet samt et skille mellom askenasiske og sefardiske jøder. I Babylon 1. 2015 ønsker vi å se nærmere på Midtøstens minoriteter. Med minoritet tenker vi først og fremst på religiøse og etniske minoriteter, men det er også mulig å foreslå artikler som tar utgangspunkt i en bredere minoritetsdefinisjon.
 
Som alltid er artikler relatert til andre tema også velkomne.
 
Babylon er anerkjent som et tidsskrift på nivå 1. Det betyr at akademikere som publiserer i tidsskriftet vil få publiseringspoeng etter tellekantsystemet. I denne forbindelse sendes blant annet artiklene til dobbel, anonym vurdering hos fagfeller innen det aktuelle nordiske forskningsmiljøet.
 
Besøk vårt nettsted https://tidsskriftetbabylon.com/ for nærmere veiledning til manuskriptstandard.
 
Mvh. Babylon redaksjonen!
 
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s