Call for Paper nr. 1, 2017

CALL FOR PAPERS

Babylon søker for sitt nr. 1 – 2017 artikler om alle tema som omhandler samtidens Midtøsten. Babylon er det ledende vitenskapelige tidsskriftet på samtidens Midtøsten i de nordiske landene og ønsker å fange opp og publisere ny forskning innenfor en rekke ulike tema. Babylon har gått bort fra temavektlegging, og sender ut en åpen invitasjon til alle Midtøsten-forskere om å sende inn sine bidrag.

Babylon vil 13. februar gå over til Open Access-publisering gjennom UiO sin portaler FRITT (https://www.journals.uio.no/). Dette gjør alle artiklene åpent tilgjengelige og søkbare i alle relevante tidsskriftdatabaser, som Google Scholar.

Innleveringsfrist for artikler: 20. februar

Innleveringsfrist for anmeldelser: 1. april

Bidrag sendes til: artikler@tidsskriftetbabylon.com

og veiledning til manuskriptstandard finnes på http://www.tidsskriftetbabylon.com

_________________________________________________________________

Om Babylon

Babylon–Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier er det ledende vitenskapelige tidsskriftet på samtidens Midtøsten i de nordiske landene. Hvert nummer inneholder forskningsbaserte artikler som formidler analyse av ny-innsamlet empiri fra Midtøsten.  I tillegg vies en betydelig del til bok- og filmanmeldelser. Babylon er anerkjent som et tidsskrift på nivå 1. Dette betyr i praksis at akademikere som publiserer i tidsskriftet vil få publiseringspoeng etter tellekantsystemet. I denne forbindelse sendes blant annet artiklene til dobbel, anonym vurdering hos fagfeller innen det aktuelle nordiske forskningsmiljøet. Tidsskriftet er politisk, ideologisk og religiøst uavhengig, og er tilknyttet Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Det er medlem av Tidsskriftforeningen, og er støttet av institusjonen Fritt Ord. Sende inn bidrag? Bidrag til tidsskriftet kommer i dag hovedsakelig fra de nordiske forskningsmiljøene på samtidens Midtøsten. Bidragsytere forventes å kunne svare til høy akademisk standard i form av original, reflektert og levedyktig argumentasjon. Samtidig vektlegger redaksjonen at tidsskriftet skal være tilgjengelig og engasjerende i både innhold og fremstilling. Artikler som sendes inn til Babylon skal være skrevet på ett av de skandinaviske språkene, eller på engelsk for ikke-skandinaviske forfattere, og skal inneholde mellom 4 000 og 4 600 ord. Standard lengde på anmeldelser er 900 ord. Et bokessay kan være på maksimalt 3 000 ord. For nærmere veiledning til manuskriptstandard, besøk vårt nettsted http://www.tidsskriftet-babylon.com Bidrag sendes til artikler@tidsskriftetbabylon.com For å bli vurdert for utgivelse i Babylon kan ikke det innleverte bidraget ha vært publisert på et tidligere tidspunkt. Det kan heller ikke være under vurdering for utgivelse hos andre tidsskrifter eller trykte media. Bidragsytere honoreres ikke.

Babylon – Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, PB 1010 Blindern, 0315 Oslo Norge, http://www.tidsskriftetbabylon.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Babylon søker ny redaktør!

Har du lyst til å være redaktør for Nordens ledende tidsskrift for Midtøstenstudier?

Har du kjennskap og interesse for utviklingen i Midtøsten? Da vil vi gjerne at du søker på stillingen som redaktør i Babylon – Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.

Om Babylon

Babylon – Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier er det ledende vitenskapelige tidsskriftet om samtidens Midtøsten i de nordiske landene. Hvert nummer inneholder et utvalg artikler på et gitt fokusområde, og publiserer også alltid artikler med uavhengig tema. I tillegg vies en betydelig del til bok- og filmanmeldelser.

Babylon er anerkjent som et tidsskrift på nivå 1. Dette betyr i praksis at akademikere som publiserer i tidsskriftet vil få publiseringspoeng etter tellekantsystemet. I denne forbindelse sendes blant annet artiklene til dobbel, anonym vurdering hos fagfeller innen det aktuelle nordiske forskningsmiljøet. Tidsskriftet er politisk, ideologisk og religiøst uavhengig, og er tilknyttet Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo og Nordisk selskap for Midtøstenstudier. Det er medlem av Tidsskriftforeningen, og er støttet av institusjonen Fritt Ord.

Fra høsten 2016 blir også Babylon et open-access-tidsskrift, som innebærer at alle artiklene blir enkelt tilgjengelig for alle via Universitetet i Oslos tidsskrift-portal FRITT (journals.uio.no)

Arbeidsoppgaver
Som redaktør for Babylon har du muligheten til å forme den faglige retningen til Nordens ledende Midtøstentidsskrift. Redaktøren har det overordnede ansvaret for innholdet i og driften av tidsskriftet, men støtter seg også i stor grad på dyktige redaksjonsmedlemmer. Blant de viktigste oppgavene redaktøren har ansvaret for er:

  • Sørge for at det er nok skribenter til hvert nummer
  • Lese og rette artikler som blir sendt inn. Finne aktuelle fagfeller til artikler.
  • Bidra til å markedsføre Babylon og arrangementer tilknyttet tidsskriftet

 Kvalifikasjoner
Vi ser etter deg som:

  • Har studert Midtøstenstudier og/eller jobber med forskning på Midtøsten
  • Har interesse for, og gjerne erfaring fra, redaksjonelt arbeid
  • God evne til å gi konstruktiv tilbakemelding på akademiske tekster. Vi mottar manus fra både studenter og anerkjente forskere.
  • God kjennskap til samtidens Midtøsten og en oversikt over nordisk midtøstenforskning.

Stillingen er ulønnet.

Frist er 1. November.

Søknad og CV sendes til redkasjonen@tidsskriftetbabylon.no. Eventuelle spørsmål kan sendes til samme adresse.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Call for Paper nr. 2 2016

call_for_paper_babylon

Babylon søker for sitt nr.21-2016 artikler om alle tema som omhandler samtidens Midtøsten. Babylon er det ledende vitenskapelige tidsskriftet på samtidens Midtøsten i de nordiske landene og ønsker å fange opp og publisere ny forskning innenfor en rekke ulike tema. Vi har tidligere publisert spesifikke temautgaver, men vil nå gå bort i fra det strenge temafokuset til fordel for en åpen invitasjon til alle midtøstenforskere til å sende inn bidrag.

Babylon vil i løpet av september/oktober 2016 gå over til Open Access-publisering gjennom UiO sin portal FRITT(www.journals.uio.no). Dette gjør både alle artiklene åpent tilgjengelige og gjør dem søkbare i alle relevante tidsskriftdatabaser, som Google Scholar.

Innleveringsfrist for artikler:  15. september 2016

Innleveringsfrist for anmeldelser: 15. oktober 2016 _________________________________________________________________

Om Babylon

Babylon–Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier er det ledende vitenskapelige tidsskriftet på samtidens Midtøsten i de nordiske landene. Hvert nummer inneholder forskningsbaserte artikler som formidler analyse av ny-innsamlet empiri fra Midtøsten.  I tillegg vies en betydelig del til bok- og filmanmeldelser. Babylon er anerkjent som et tidsskrift på nivå 1. Dette betyr i praksis at akademikere som publiserer i tidsskriftet vil få publiseringspoeng etter tellekantsystemet. I denne forbindelse sendes blant annet artiklene til dobbel, anonym vurdering hos fagfeller innen det aktuelle nordiske forskningsmiljøet. Tidsskriftet er politisk, ideologisk og religiøst uavhengig, og er tilknyttet Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Det er medlem av Tidsskriftforeningen, og er støttet av institusjonen Fritt Ord. Sende inn bidrag? Bidrag til tidsskriftet kommer i dag hovedsakelig fra de nordiske forskningsmiljøene på samtidens Midtøsten. Bidragsytere forventes å kunne svare til høy akademisk standard i form av original, reflektert og levedyktig argumentasjon. Samtidig vektlegger redaksjonen at tidsskriftet skal være tilgjengelig og engasjerende i både innhold og fremstilling. Artikler som sendes inn til Babylon skal være skrevet på ett av de skandinaviske språkene, eller på engelsk for ikke-skandinaviske forfattere, og skal inneholde mellom 4 000 og 4 600 ord. Standard lengde på anmeldelser er 900 ord. Et bokessay kan være på maksimalt 3 000 ord. For nærmere veiledning til manuskriptstandard, besøk vårt nettstedhttp://www.tidsskriftet-babylon.com Bidrag sendes til artikler@tidsskriftetbabylon.comFor å bli vurdert for utgivelse i Babylon kan ikke det innleverte bidraget ha vært publisert på et tidligere tidspunkt. Det kan heller ikke være under vurdering for utgivelse hos andre tidsskrifter eller trykte media. Bidragsytere honoreres ikke.

Babylon – Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, PB 1010 Blindern, 0315 Oslo Norge,http://www.tidsskriftetbabylon.com

Image | Posted on by | Leave a comment

Call for Paper Nr. 1 2016

Call for Papers Babylon | Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier Babylon Nr. 1-2016:

Babylon søker for sitt nr. 1-2016 artikler om alle tema som omhandler samtidens Midtøsten. Babylon er det ledende vitenskapelige tidsskriftet på samtidens Midtøsten i de nordiske landene og ønsker å fange opp og publisere ny forskning innenfor en rekke ulike tema. Vi har tidligere publisert spesifikke temautgaver, men vil nå gå bort i fra det strenge temafokuset til fordel for en åpen invitasjon til alle midtøstenforskere til å sende inn bidrag.

Babylon vil i løpet av 2016 gå over til Open Access-publisering gjennom UiO sin portal FRITT (www.journals.uio.no). Dette gjør både alle artiklene åpent tilgjengelige og gjør dem søkbare i alle relevante tidsskriftdatabaser, som Google Scholar.

Innleveringsfrist for artikler:  1. mars 2016

Innleveringsfrist for anmeldelser: 15. mars 2016 _________________________________________________________________

Om Babylon

Babylon–Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier er det ledende vitenskapelige tidsskriftet på samtidens Midtøsten i de nordiske landene. Hvert nummer inneholder forskningsbaserte artikler som formidler analyse av ny-innsamlet empiri fra Midtøsten.  I tillegg vies en betydelig del til bok- og filmanmeldelser. Babylon er anerkjent som et tidsskrift på nivå 1. Dette betyr i praksis at akademikere som publiserer i tidsskriftet vil få publiseringspoeng etter tellekantsystemet. I denne forbindelse sendes blant annet artiklene til dobbel, anonym vurdering hos fagfeller innen det aktuelle nordiske forskningsmiljøet. Tidsskriftet er politisk, ideologisk og religiøst uavhengig, og er tilknyttet Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Det er medlem av Tidsskriftforeningen, og er støttet av institusjonen Fritt Ord. Sende inn bidrag? Bidrag til tidsskriftet kommer i dag hovedsakelig fra de nordiske forskningsmiljøene på samtidens Midtøsten. Bidragsytere forventes å kunne svare til høy akademisk standard i form av original, reflektert og levedyktig argumentasjon. Samtidig vektlegger redaksjonen at tidsskriftet skal være tilgjengelig og engasjerende i både innhold og fremstilling. Artikler som sendes inn til Babylon skal være skrevet på ett av de skandinaviske språkene, eller på engelsk for ikke-skandinaviske forfattere, og skal inneholde mellom 4 000 og 4 600 ord. Standard lengde på anmeldelser er 900 ord. Et bokessay kan være på maksimalt 3 000 ord. For nærmere veiledning til manuskriptstandard, besøk vårt nettsted http://www.tidsskriftet-babylon.com Bidrag sendes til artikler@tidsskriftetbabylon.com For å bli vurdert for utgivelse i Babylon kan ikke det innleverte bidraget ha vært publisert på et tidligere tidspunkt. Det kan heller ikke være under vurdering for utgivelse hos andre tidsskrifter eller trykte media. Bidragsytere honoreres ikke.

Babylon – Nordisk tidsskrift for midtøstenstudier, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, PB 1010 Blindern, 0315 Oslo Norge, http://www.tidsskriftetbabylon.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Babylon 1-2 2015 er trykket og sendt i posten til abonnenter

babylon_1_2_2015

Image | Posted on by | Leave a comment

Babylon 1-2, 2015

Til alle som venter utålmodig på Babylon 1-2, 2015 må vi bare beklage forsinkelsen. En feil i trykkingen har forsinket hele prosessen. Bladet forventes å være i postkassen deres i løpet av neste uke. Vi kan trøste med at det er en strålende utgave. Ta med dere et arabisk uttrykk i fri oversettelse: I enhver forsinkelse finnes en velsignelse. Godt nytt år fra Babylon-redaksjonen!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CALL FOR PAPERS Babylon 2015

Innleveringsfrist for artikler: 1. september 2015                                                                    Innleveringsfrist for anmeldelser: 1. oktober 2015

Babylon søker artikler om alle tema som omhandler samtidens Midtøsten. Babylon er det ledende vitenskapelige tidsskriftet på samtidens Midtøsten i de nordiske landene og ønsker å fange opp og publisere ny forskning innenfor en rekke ulike tema. Vi har tidligere publisert spesifikke temautgaver, men vil nå gå bort i fra det strenge temafokuset til fordel for en åpen invitasjon til alle midtøstenforskere til å sende inn bidrag.

I tillegg til et bredt spekter av ulike artikler vil Babylon ha en fokus-seksjon som omhandler stormaktenes roller i Midtøsten, bredt forstått. Dette inkluderer både artikler om hvordan land utenfor Midtøsten involverer seg i regionen, eller regionale stormakter, som Egypt eller Saudi-Arabia, sine roller.

Hele Call for papers kan du lese her: call for papers_2 2015 (2)

Redaksjonen

Posted in Uncategorized | Leave a comment